Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea acestor termeni și condiții în totalitate. Vizitarea în continuare a site-ului presupune acordul cu acești termeni și condiții.

Termeni și condiții
 
Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație guvernamentală înființată în anul 2011 în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
 
Adresa
Asociația Profesională de Mediere Pro Pact
Craiova, Str. Șoimului, Nr. 6, Cod 200376, Dolj, România
 
Aplicabilitate
Termenii si condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru site-ul www.medierepropact.ro
 
Disclaimer
Acest site este operat de către Asociația Profesională de Mediere Pro Pact la adresa înregistrată de mai sus. Materialele de pe acest site sunt de natură generală. Asociația Profesională de Mediere Pro Pact depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, asociația nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertenta ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații detaliate despre serviciile organizației, ne puteți contacta la 0746.228.229.
 
Proprietate
Tot continutul site-ului www.medierepropact.ro, sunt deţinute de Asociația Profesională de Mediere Pro Pact sunt protejate de legea românească și internatională a dreptului de autor. Aspectul şi modalitatea specială de a introduce date ca și conţinut al site-ului este exclusiv proprietatea Asociației Profesională de Mediere Pro Pact şi este protejat de legea românească și internatională a dreptului de autor. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoană, fara acordul prealabil al Asociației Profesională de Mediere Pro Pact.
Marca se referă la faptul că denumirea PRO PACT, oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, logo-ul și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, este marcă înregistrată a Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact.
PRO PACT este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr. M 2014 05083, Clasa 45: Servicii de mediere a conflictelor dintre persoane fizice și/sau juridice.
 
Politica de securitate
Anumite servicii de pe site-ul www.medierepropact.ro vor necesita înregistrare și accesul ulterior la aceste servicii vor fi supuse numai securizat pe bază unui nume de utilizator și parolă aprobate. Informații pe care le furnizați pe acest site trebuie să fie corecte și complete. Toate informațiile și datele de acces pot fi retrase la discreția noastră și sunt exclusiv pentru uzul intern al asociației, ele fiind tratate ca fiind strict confidențiale în orice moment.
 
În cazul în care aveți întrebări cu privire la datele de acces sau la orice utilizare abuzivă atunci trebuie să informați Asociația Profesională de Mediere Pro Pact la office@medierepropact.ro.
 
Protecția datelor cu caracter personal
Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este operator de date cu caracter personal avand numărul de înregistrare 18928/2014.
Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, nu vom dezvălui fără autorizare nicio informaţie referitoare la membrii noștri.
Potrivit Legii nr. 677/2001, datele cu caracter special sunt cele legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi datele având funcţie de identificare de aplicabilitate generală (codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate). Prin exprimarea acordului cu privire la termenii și condițiile de utilizare a site-ului, membrii își dau totodată consimțământul în ce privește prelucrarea acestei categorii speciale de date cu caracter personal.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, dispuneţi de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Asociația Profesională de Mediere Pro Pact.